Category Archives: t-sòl

Una pila de matèria orgànica

A l’hort hi ha un racó on hi posem totes les restes vegetals per tal que s’hi podreixin. Amb aquesta operació, de mica en mica aconseguirem crear una capa de terra més rica en matèria orgànica, a més de ser un refugi per a petits animals descomponedors.

A partir d’ara vigilarem que no hi vagin a parar plàstics ni altres restes no orgàniques i de tant en tant ho regarem perquè no s’assequi i hi puguin viure els descomponedors.

David