Author Archives: cajamarcahenry

Guerra contra la Melolonta.

Avui hem tret les melolontas de la parada numero un, les melolontas són les culpables que les nostres enciams no creixessin, les melolontas viuen sota terra i es menjaven les raises dels enciams, hem trobat unes quaranta melolontas són moltes i encara queden unes poques.

ImageImageImage

Henry Cajamarca.

Ahii vam començar a remuere la terra per a plantar. Vam plantar espinacs pero de dues cantonades de la parada.

Esperem que creixin ràpid i amb eficacia.