Monthly Archives: Març 2009

3 de març de 2009

-Transplantar els enciams:

1. S’arrenquen els plantes de la safata.
2. Es fan forats amb plantador (5 cm de fons) en files, separant-los uns 20 cm.
3. Es posa el planter d’enciam dins del forat del terra i s’apreta la terra del costat.
4. Es rega de seguida.

Francisco Picalllo